piątek, marzec 1, 2019

Czy obawy przed zaciągnięciem chwilówki są uzasadnione?

Niektórzy pożyczkobiorcy, najczęściej drobni, korzystający z niewielkich kwot pożyczek krótkoterminowych dopytują się, czy wzięcie chwilówki jest obecnie bezpieczną perspektywą? Problem jest uzasadniony historycznie, ponieważ chwilówki przez długi czas stanowiły bardzo niebezpieczne zadłużenie dedykowane klientom bez historii ekonomicznej, a nawet bez żadnej zdolności kredytowej. Sytuacja odwróciła się po aktualizacji ustawy o kredycie konsumenckim, obecnie takie pożyczki nie są tak ryzykowne jak dawniej www.17bankow.com.

Obawa przed kosztami pozaodsetkowymi nieuzasadniona

Główna obawa dotycząca chwilówek to przede wszystkim koszty pozaodsetkowe, czy wprowadzanie nietypowych opłat. Wszystkie „dziwne opłaty, nieuzasadnione pod względem organizacyjnym i prawnym należą do grupy klauzul niedozwolonych. W takich warunkach konsument ma prawo nie regulować zobowiązania, a także przesłać wątpliwości do lokalnego rzecznika praw konsumenta, czy skierować się do sądu. Podobne sprawy pożyczkobiorcy wygrywają od ręki na podstawie powtarzających się orzeczeń z niedalekiej przeszłości.

Koszty windykacje w ryzach

Jedna z najważniejszych zmian w ustawie o kredycie konsumenckim dotyczy ograniczenia kosztów pozaodsetkowych, kosztów windykacyjnych, stawek rolowania kredytu krótkoterminowego. W ustawie znajduje się konkretny wzór na koszty pozaodsetkowe. Praktycznie 100% branży dotrzymuje tych warunków, a przekroczenie ustawowych limitów nie wchodzi w grę ze względu na spore konsekwencje prawne. Do tego firmy pożyczkowe wchodzą w skład rejestru zarządzanego przez KNF, do bezpłatnego ściągnięcia.

Wymóg pozytywnej zdolności kredytowej przy chwilówkach

Chwilówka wymaga pozytywnej zdolności kredytowej, czyli krótko mówiąc stabilności dochodów miesięcznych. Drobne wady w BIK, BIG, KRD nie zawsze wykluczają z zaciągnięcia chwilówki, ale po prostu w takim wypadku pożyczkobiorca zmniejszy ewentualną kwotę zobowiązania. Chwilówek z reguły się nie zabezpiecza. Niektóre firmy pożyczkowe obsługują pożyczki krótkoterminowe z poręczeniem (żyrantem). Dzięki temu pierwotny pożyczkobiorca nie musi wykazywać żadnych dochodów.

Rynek chwilówek z perspektywami

W 2018 rynek chwilówek obsłużył więcej pożyczek krótkoterminowych niż w 2017 roku, a tendencja wzrostowa jest wyraźna. Pojawiają się nawet firmy, które nie stosują maksymalnych kosztów zapisanych w ustawie, ale jeszcze niższe, co przejawia się w dużym zaufaniu klientów. Niewiele firm obsługuje jednak zobowiązania większe niż 10 000 złotych. Zdarza się to niezwykle rzadko i wymaga dopracowanego modelu biznesowego. Na pewno obawy przed chwilówką nie są uzasadnione w aktualnej strukturze prawnej ich obsługi.