wtorek, marzec 21, 2017

Akcja kredytowa, a budowanie wskaźników ekonomicznych

Zarządzanie akcją kredytową w przestrzeni całej gospodarki to zadanie wykonywane nie tylko przez banki detaliczne. Przede wszystkim popytem oraz podażą pieniądza steruje w dużym stopniu Narodowy Bank Polski. Zmniejszane oraz zwiększanie akcji kredytowej to jedno z narzędzi optymalizacji wskaźników ekonomicznych na poziomie narodowym, a wręcz międzynarodowym.

Ryzyko w udzielaniu kredytów prowadzi do kryzysów w skali międzynarodowej

W erze globalizacji każde działanie przechodzi praktycznie przez wszystkie kraje. Wystarczy wspomnieć o kryzysie z roku 2007, aby zobaczyć zależność przesuwania ryzykownych papierów wartościowych powiązanych z niespłacanymi kredytami w Stanach Zjednoczonych na instytucje rozsiane po całym świecie. Nowoczesne technologie finansowe umożliwiają obecnie przekształcanie bardzo ryzykownych kredytów udzielanych w okresie najniższych stóp procentowych na papiery wartościowe notowane na rynku kapitałowym. W czasach przed kryzysem finansowym wiele banków w Stanach Zjednoczonych udzielało kredytów maksymalnie niepewnym klientom, a następnie zamieniało zadłużenie w papiery wartościowe. Taka operacja jest bardzo skomplikowana pod względem formalnym. Najczęściej chodzi o to, aby przesunąć ryzyko braku spłaty kredytu przez biednego klienta na rzecz innych podmiotów, często spekulantów giełdowych. Ryzykownych kredytów udziela się najczęściej z systemem odroczonej spłaty w czasie bardzo niskich, a wręcz zerowych stóp procentowych. Wtedy pożyczkobiorca przez kilka lat spłaca wyłącznie kapitał początkowy, bez odsetek. Jeżeli jednak sytuacja w stopach procentowych się zmienia, a banki centralne ogłaszają podwyżki okres preferencyjny kończy się. W takiej sytuacji większość kredytobiorców nie jest w stanie regulować terminowo rat, a majątek pochodzący z kredytu przechodzi po prostu na bank detaliczny.

Zabezpieczenie rynku przed niebezpiecznymi praktykami kredytowymi kluczowe

Powyższy scenariusz to rzeczywistość z lat przed 2007 roku, kiedy doszło do drastycznego załamania rynków kapitałowych w strefie międzynarodowej. Przesuwanie ryzyka nie trwa wiecznie i w końcu duże podmioty finansowe ogłaszają upadłość. W kryzysie powstało nawet pojęcie instytucji „zbyt dużych, by upaść”, a to oznacza dofinansowanie takich gigantów z pieniędzy publicznych, a zatem przez podatników, którzy najbardziej cierpią na kryzysie. Zabezpieczenie społeczeństwa przed ryzykownymi praktykami banków to jedna z najważniejszych kwestii. W Polsce banki detaliczne bardzo dokładnie monitorują potencjalnych pożyczkobiorców. Ryzykownego kredytu nikt nikomu nie udzieli ze względu na liczne rozporządzenia banku centralnego, a także przez wytyczne KNF.

Kształtowanie popytu na kredyt

Klasyczne podejście do ekonomii mówi, że pobudzenie akcji kredytowej następuje przy niskich stopach procentowych, a obniżenie wskaźników ekonomicznych następuje po cyklach podnoszenia stóp procentowych. Polityka monetarna to jeden z najważniejszych elementów do monitorowania przez inwestorów na rynku kapitałowym. W Polsce odpowiednie normy prawne ochroniły rynek bankowości detalicznej przed drastycznym załamaniem.

Podsumowanie

Kształtowanie akcji kredytowej to narzędzie potrzebne, szczególnie przedsiębiorstwom na ścieżce dynamicznego rozwoju. Kredyt daje w dużym stopniu wartość dodaną, ale nieuczciwe praktyki jego udzielania i brak jakichkolwiek regulacji kończy się praktycznie zawsze poważnym kryzysem, często ukrytym przez wiele lat. Co myślisz o rozwijaniu akcji kredytowej we współczesnych warunkach ekonomicznych?

poniedziałek, luty 20, 2017

Jakie należy wyróżniać plusy i minusy z wzięcia kredytu.

Kredyt bankowy to tak naprawdę jedno z bardziej znanych źródeł finansowania, które mogą istnieć wśród polskich przedsiębiorców. Z pewnością jak każdy instrument finansowy, można wyróżniać zarówno plusy jak i minusy. Uda się na pewno wymieniać inne alternatywne źródła finansowania, które mogą być bardziej korzystne pod względem ceny jak i również podatku. Jednak suma summarum to właśnie kredyt bankowy może być odpowiednim rozwiązaniem na sfinalizowanie trudnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Istnieją specyficzne plusy i minusy, które należy wyróżniać w przypadku wzięcia kredytu.

Dobre strony to oczywiście szansa na otrzymanie środków mogących idealnie posłużyć na złożone inwestycje. Chodzi w tej sytuacji o kredyt inwestycyjny. Ubiegając się o kredyt bankowy można otrzymać od jednostki niezależne zdanie na temat przedsięwzięcia. Właśnie ten etap może się składać z poprawy różnego rodzaju niedociągnięć. W wielu sytuacjach może dość do tego, że kredybiorca uzyskując radę specjalisty będzie w stanie zrezygnować z inwestycji ponieważ dojdzie do wniosku, że nie będzie ona zbyt opłacalna. Z pewnością bank może zaoferować możliwość skorzystania z pomocy doradcy kredytowego. Na pewno jego pomoc będzie bardzo dobra w odniesieniu do stworzenia biznes planu. Można zachować płynność finansową firmy, a chodzi tutaj głównie o kredyt obrotowy. Rata kredytu inwestycyjnego może powiększyć wartość inwestycji, a to właśnie z tego powodu może wpłynąć na wartość majątku, a także możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów mogących dotyczyć odpisów amortyzacyjnych i uzyskania przychodów.

Minusy, które tutaj mogą występować dotyczą przede wszystkim tego, że w odniesieniu do młodej firmy kredytowej bank może być tak właściwie niedostępny. Istnieje tutaj tak naprawdę niemożność uzyskania kredytu, a to w tym przypadku będzie znaczyło o niewielkich szansach na uzyskanie środków od banku. Możliwości, które się będą tutaj pojawiać rozpoczynają się w tym momencie gdy firma ukaże odpowiednie zabezpieczenie rzeczowe bądź poręczenie. Inne minusy to oczywiście dłuższy proces mogący wpływać na rozpatrzenie wniosku kredytowego. Występować będzie tutaj potrzeba zbierania najbardziej potrzebnej dokumentacji. Kredytu bankowy może pogorszyć w dużym stopniu zdolność kredytową. Oprocentowanie kredytu w tym przypadku obrotowego składa się z wysokiego procentu. Jeśli chodzi o zmianę w trakcie kredytu umowy to tak naprawdę rezultat jest przemienny. Występować może tutaj regulacja inflacji jaka dotyczy wysokości podanej do wiadomości GUS. Koszt kredytu może się zwiększać ze względu na zmiany stóp procentowych. Jeśli tutaj nadchodzą zmiany to tak naprawdę warto wspomnieć o różnym oprocentowaniu. Występujące tutaj stałe obciążenie należy spłacać za każdym razem, każdego miesiąca. Na pewno taką sytuację należy zaliczać do obciążeń psychicznych.

wtorek, styczeń 24, 2017

Na szybko o lokacie.

Czym jest tak właściwie lokata? Według definicji to oczywiście pewnego rodzaju forma umowy pomiędzy bankiem, a klientem będącym podmiotem zobowiązanym do wpłacenia konkretnej kwoty oszacowanej we wcześniejszym piśmie. Rola banku jest prosta, a polega głównie na wypłaceniu gotówki wraz z naliczonymi odsetkami. Zarówno w Polsce, Hiszpanii jak i Niemczech taki sposób inwestycji to na pewno dobry sposób na uzyskanie jakiegoś kapitału. Zanim ktoś zdecyduję się na takie rozwiązanie winien pomyśleć o plusach i minusach występujących w przypadku takiego rozwiązania.

Główne zalety o jakich należy wspominać przytaczając kwestie lokaty bankowej dotyczą przede wszystkim to, że tutaj klient bez większych problemów może założyć taką inwestycję przy wpłacie minimalnej oszacowanej jako 1000zł. Niewielki wkład to niewątpliwie korzyść, która może wynikać z założenia lokaty bankowej. Następny plus to oczywiście trwale zdefiniowany zysk. Dotyczy to przede wszystkim lokat, które posiadają ściśle zdefiniowany zysk. Następny plus, który może występować w przypadku takiego rozwiązania dotyczy przede wszystkim trwale zdefiniowanego zysku. Dotyczy to w głównej mierze lokat występujących ze stałym oprocentowaniem. Jeśli chodzi o takie rozwiązanie inwestycji klient tak w zasadzie nie musi posiadać zaawansowanej wiedzy na temat ekonomii lub innej technologii. Można uzyskać niewielki % zysku, ale jest on w 100% zagwarantowany. O czym warto powiedzieć w przypadku lokat bankowych. Na pewno tutaj mogą istnieć wady. Taka sytuacja jest nieunikniona ponieważ w każdym produkcie mogą one istnieć. Jedną z nich jest fakt, że lokata bankowa polega na zamrożeniu kapitału przez termin ściśle zdefiniowany w umowie. Przez ten czas, klient nie ma możliwości wypłacenia środków. Decyzja o tym, aby wcześniej to zerwać dotyczy przede wszystkim utraty wcześniej zgromadzonej gotówki. Następny minus, który może wyróżniać lokatę to oczywiście niezbyt wysoki procent zysku z tego rodzaju inwestycji. Można znaleźć o wiele więcej metod zainwestowania swojego kapitału. Obecnie % z lokat nie jest zbyt wysoki. Chcąc zaoszczędzić jakąś większą kwotę pieniędzy należy się zdecydować na to, aby tak właściwie poszukać jakiś innych alternatyw. Do skutecznych warto zaliczać przede wszystkim inwestycje w nieruchomości. Oprócz tego należy także dodać fundusze inwestycyjne.

Klient chcąc wygenerować pewny zysk winien się zdecydować na to, aby tak właściwie wybrać lokatę. Z pewnością ona może przynieść odpowiedniego rodzaju korzyści. Prawdą jest to, że może istnieć niewielki % zysku. Jednak nie posiadając żadnej zaawansowanej wiedzy można pomyśleć o tym, aby tak właściwie wybrać takie rozwiązanie. Chcąc znaleźć dla siebie najlepsze rozwiązanie należy pomyśleć przede wszystkim o prześledzeniu dostępnych rozwiązań dla tego rodzaju produktów. Warto powiedzieć o różnego rodzaju lokatach. Należy wymieniać lokatę z możliwością założenia przez Internet lub stacjonarnie.