wtorek, marzec 21, 2017

Akcja kredytowa, a budowanie wskaźników ekonomicznych

Zarządzanie akcją kredytową w przestrzeni całej gospodarki to zadanie wykonywane nie tylko przez banki detaliczne. Przede wszystkim popytem oraz podażą pieniądza steruje w dużym stopniu Narodowy Bank Polski. Zmniejszane oraz zwiększanie akcji kredytowej to jedno z narzędzi optymalizacji wskaźników ekonomicznych na poziomie narodowym, a wręcz międzynarodowym.

Ryzyko w udzielaniu kredytów prowadzi do kryzysów w skali międzynarodowej

W erze globalizacji każde działanie przechodzi praktycznie przez wszystkie kraje. Wystarczy wspomnieć o kryzysie z roku 2007, aby zobaczyć zależność przesuwania ryzykownych papierów wartościowych powiązanych z niespłacanymi kredytami w Stanach Zjednoczonych na instytucje rozsiane po całym świecie. Nowoczesne technologie finansowe umożliwiają obecnie przekształcanie bardzo ryzykownych kredytów udzielanych w okresie najniższych stóp procentowych na papiery wartościowe notowane na rynku kapitałowym. W czasach przed kryzysem finansowym wiele banków w Stanach Zjednoczonych udzielało kredytów maksymalnie niepewnym klientom, a następnie zamieniało zadłużenie w papiery wartościowe. Taka operacja jest bardzo skomplikowana pod względem formalnym. Najczęściej chodzi o to, aby przesunąć ryzyko braku spłaty kredytu przez biednego klienta na rzecz innych podmiotów, często spekulantów giełdowych. Ryzykownych kredytów udziela się najczęściej z systemem odroczonej spłaty w czasie bardzo niskich, a wręcz zerowych stóp procentowych. Wtedy pożyczkobiorca przez kilka lat spłaca wyłącznie kapitał początkowy, bez odsetek. Jeżeli jednak sytuacja w stopach procentowych się zmienia, a banki centralne ogłaszają podwyżki okres preferencyjny kończy się. W takiej sytuacji większość kredytobiorców nie jest w stanie regulować terminowo rat, a majątek pochodzący z kredytu przechodzi po prostu na bank detaliczny.

Zabezpieczenie rynku przed niebezpiecznymi praktykami kredytowymi kluczowe

Powyższy scenariusz to rzeczywistość z lat przed 2007 roku, kiedy doszło do drastycznego załamania rynków kapitałowych w strefie międzynarodowej. Przesuwanie ryzyka nie trwa wiecznie i w końcu duże podmioty finansowe ogłaszają upadłość. W kryzysie powstało nawet pojęcie instytucji „zbyt dużych, by upaść”, a to oznacza dofinansowanie takich gigantów z pieniędzy publicznych, a zatem przez podatników, którzy najbardziej cierpią na kryzysie. Zabezpieczenie społeczeństwa przed ryzykownymi praktykami banków to jedna z najważniejszych kwestii. W Polsce banki detaliczne bardzo dokładnie monitorują potencjalnych pożyczkobiorców. Ryzykownego kredytu nikt nikomu nie udzieli ze względu na liczne rozporządzenia banku centralnego, a także przez wytyczne KNF.

Kształtowanie popytu na kredyt

Klasyczne podejście do ekonomii mówi, że pobudzenie akcji kredytowej następuje przy niskich stopach procentowych, a obniżenie wskaźników ekonomicznych następuje po cyklach podnoszenia stóp procentowych. Polityka monetarna to jeden z najważniejszych elementów do monitorowania przez inwestorów na rynku kapitałowym. W Polsce odpowiednie normy prawne ochroniły rynek bankowości detalicznej przed drastycznym załamaniem.

Podsumowanie

Kształtowanie akcji kredytowej to narzędzie potrzebne, szczególnie przedsiębiorstwom na ścieżce dynamicznego rozwoju. Kredyt daje w dużym stopniu wartość dodaną, ale nieuczciwe praktyki jego udzielania i brak jakichkolwiek regulacji kończy się praktycznie zawsze poważnym kryzysem, często ukrytym przez wiele lat. Co myślisz o rozwijaniu akcji kredytowej we współczesnych warunkach ekonomicznych?