środa, wrzesień 4, 2019

Czym jest podatek od zysków kapitałowych i jak wpływa na zysk z lokaty?

Opodatkowanie lokat bankowych to jeden z największych problemów przy oszczędzaniu. Podatek od zysków kapitałowych nazywany powszechnie podatkiem Belki wynosi 19%. Czym jest i jak wpływa na oszczędności i oferty w bankowości detalicznej?

Negatywne skutki opodatkowania lokat

Podatek od zysków kapitałowych zniechęca szczególnie drobnych inwestorów indywidualnych dysponującymi oszczędnościami na poziomie do 10 000 złotych. W takich warunkach często lepiej w ogóle nie podejmować żadnych działań inwestycyjnych. Niektórzy inwestorzy nie chcą otwierać lokat właśnie z prostego powodu. Nie lubią płacić podatku od zysków kapitałowych i finansować wydatków rządowych własnym kosztem. Duży problem to naliczanie podatku od zysków kapitałowych dopiero po pełnym okresie utrzymania lokaty bankowej. To właśnie przez sposób naliczania opodatkowania nie można zrywać lokaty w dowolnym momencie, co zdecydowanie ogranicza płynność inwestora indywidualnego.

Gdzie można spotkać podatek Belki?

Podatek od zysków kapitałowych obowiązuje przy oprocentowanych rachunkach bankowych, lokatach krótko i długoterminowych, w ramach zakupu funduszy inwestycyjnych, innych papierów wartościowych. Przy małych lokatach bankowych obliczenia podatku znaczą wiele, ponieważ przy automatycznym pobieraniu opłaty podatek zaokrągla się do pełnych złotych. Przy zakładaniu lokaty bankowej nie musisz obawiać się samodzielnego odprowadzania zobowiązania. Robi to bank, automatycznie po zakończeniu depozytu oszczędnościowego. W przypadku inwestorów poruszających się na rynku kapitałowym podatek Belki rozlicza się na PIT 38 w cyklu rocznym. W PIT nie podaje się nigdy zysków uzyskanych z lokaty bankowej, co jest bardzo ważne dla początkujących inwestorów. Urzędy skarbowe wydają pod tym względem jednolite interpretacje, bez możliwości późniejszych manipulacji.

Jak się chronić?

Podatek od zysków kapitałowych w Polsce charakteryzuje się bardzo dużą wysokością, która ogranicza możliwości inwestorów i zaburza proces niezależnego oszczędzania na emeryturę. Jedna z niewielu szans uniknięcia podatku Belki to uruchomienie indywidualnego konta emerytalnego w wybranym domu maklerskim. Jeżeli utrzymasz oszczędności na IKE do osiągnięcia wieku emerytalnego, wtedy wypłacasz pieniądze bez potrzeby opłacania podatku. Podatek od zysków kapitałowych powoduje niejako podwójne opodatkowanie dochodów. Zaprzecza zasadzie trzeciego filaru. Przez podatek od zysków kapitałowych inwestorzy nie są w stanie wygrać z inflacją, szczególnie w dynamicznych okresach rozwoju gospodarczego.

Co dalej?

Podatek od zysków kapitałowych obowiązuje w kraju od 2001 roku i nie zanosi się na jego likwidację, obniżenie kwoty, ani nawet ruchy zmierzające do ułatwienia życia inwestorom. Najlepsze rozwiązanie to wybieranie lokat bankowych z możliwie najwyższym oprocentowaniem. Przy bardzo dużym poziomie oszczędności podatek jest praktycznie nieodczuwalny. Przy małych ogranicza natomiast motywację do generowania nadwyżek kapitałowych.